Hulp bij gokverslaving

De meeste spelers die in Slot Planet of een ander online casino gokken, doen dat op een verstandige manier zonder de controle te verliezen op de uitgaven die eraan besteed worden. Er is echter ook een groep die zich verliest in het gokken en dat kan tot verregaande problemen leiden op financieel en relationeel vlak. Het is altijd beter om te voorkomen dan te genezen, maar op het moment dat er zich wel een probleemsituatie voordoet, wordt aangeraden om je daar bewust van te worden en stappen te nemen. Dat kan variëren van het laten blokkeren van het account tot het inschakelen van professionele hulp. Zowel voor EU als Belgische spelers zijn er hulpinstanties die benaderd kunnen worden bij problemen met het gokken.

Eerste stap
De eerste stap om een einde te maken aan de probleemsituatie ten aanzien van het gokken, is bewustwording en erkenning. Het is voor veel mensen leuk om een gokje te wagen, maar niet meer als het een obsessie wordt. Het kan voorkomen dat mensen die vaker gokken op een gegeven moment in een roes belanden en die roes kan weer leiden tot het ontwikkelen van een gokverslaving. Daar waar een speler zonder gokproblemen kan stoppen met gokken, zal een gokverslaafd persoon doorgaan met gokken. Ook als er sprake is van het laten ontstaan van schulden doordat er geld nodig is voor het gokken, kan de gokverslaving in stand blijven.

Er zijn verschillende soorten behandeling om de gokverslaving de kop in te drukken, bijvoorbeeld door cognitieve gedragstherapie te gaan volgen of mee te doen aan de Minnesotabehandeling. Gokverslaving is herkenbaar aan de hand van een aantal symptomen. Als je de symptomen bij jezelf herkent en je bewust wordt van de problematiek met gokken, is het tijd om de eerste stap te zetten en hulp in te schakelen. Niemand hoeft zich te schamen om een beroep te doen op professionele hulpverlening. Je leven wordt er alleen maar beter door als je ervoor kiest om de gokverslaving aan te pakken en de eerste stap te zetten.

Symptomen gokverslaving
Een eerste symptoom van gokverslaving is de behoefte om steeds vaker te gaan gokken. Dit symptoom kan gepaard gegaan met het spelen om grotere bedragen. Spelers die een gokverslaving hebben, kunnen merken dat het op een gegeven moment helemaal niet eens meer leuk is of plezier geeft om te gokken, maar toch kan een gokverslaafd persoon dan niet stoppen. Het gokken in bijvoorbeeld een online casino kan dan een dwangmatig karakter krijgen.

Smoesjes verzinnen, liegen of bedriegen en geld lenen van anderen kunnen eveneens tot de symptomen behoren van gokverslaving. Er ontstaan dan ook vrijwel altijd naast financiële problemen ook problemen in de relaties met de omgeving. De negatieve gevoelens die daarmee gepaard gaan, kunnen ook weer leiden tot het gaan gokken om zo de zelf gecreëerde problemen even te vergeten. Om uit de neerwaartse spiraal te komen, kan er contact worden opgenomen met een hulpinstantie. Er is overigens ook een programma voor online zelfhulp bij gokverslaving beschikbaar.